top of page

Digitalisering als prelude tot Digitale Transformatie

Het veranderende gedrag van klanten en de toename van pioniers die de markt verstoren en concurreren met traditionele spelers, gedreven door de vele nieuwe digitale technologische mogelijkheden, zorgen voor spanning.

Bedrijven gebruiken digitale technologie om waarde te creëren; om klanten een betere ervaring te bieden, voor slimmere en snellere samenwerking en een flexibele, veilige en efficiënte organisatie, en zakelijke processen met de integratie van bestaande informatiesystemen.

Maar hebben we het over digitalisering of digitale transformatie?

Deze woorden worden vaak door elkaar gebruikt. Het feit dat velen deze termen als inwisselbaar beschouwen, illustreert de verwarring over wat ze inhouden en de inspanning om een duidelijke visie en een uitvoerbare strategie op te bouwen.

Om te verduidelijken:

  • Digitalisering is het proces van het gebruik van digitale technologie om de efficiëntie van bedrijfsprocessen te optimaliseren. Digitalisering is vaak een stapsgewijze verbetering of aanpassing van een bestaand en niet-digitaal proces.

  • Digitale transformatie is een digital-first benadering en gericht op verandering. Het leidt tot het creëren van geheel nieuwe markten, waardecreatie en nieuwe manieren van zakendoen. Bovendien omvat het het hele bedrijf, niet alleen een bepaald proces of een specifieke functie.

Hoewel digitalisering en digitale transformatie zeker niet hetzelfde zijn, hebben ze wel alles met elkaar te maken.

De grootste obstakels voor Digitale Transformatie

In veel organisaties leidt Digitale Transformatie niet tot het behalen van de doelstellingen. Hoe groter en complexer een organisatie is, des te moeilijker het is om te veranderen. Over het algemeen kennen managers de nieuwe technologische mogelijkheden en zien ze de noodzaak van transformatie, maar het gaat vaak mis tijdens de implementatie.

Dit heeft enerzijds te maken met een gebrek aan steun, niet alleen op managementniveau, maar ook onder medewerkers. Anderzijds heeft het te maken met het ontbreken van een duidelijke strategie en aanpak. Digitale transformatie is vaak te vaag, te omvangrijk en te onduidelijk. Waar begin je?

Digitalisering als opmaat tot digitale transformatie

Digital Innovation adviseert te beginnen met de verbetering en digitalisering van belangrijke klantprocessen, bijvoorbeeld het leveringsproces. Vervolgens een visie en roadmap te ontwikkelen - deels gebaseerd op de ervaring van digitalisering - voor verdere digitale transformatie. In zekere zin kan digitalisering worden gezien als een opmaat tot digitale transformatie. Belangrijke aandachtspunten zijn:


  1. Denken in processen en samenwerking

Procesdenken is erg belangrijk. Zorg ervoor dat de belangrijkste klantprocessen van begin tot eind transparant en onder controle zijn. Houd rekening met het volledige leveringsproces, zodat medewerkers en diverse zakelijke partners (leveranciers, klanten, logistiek, enz.) beter kunnen samenwerken.

  1. Cultuur en flexibiliteit


Ontwikkel de bedrijfsarchitectuur (organisatie, processen, IT, enz.) zodat proceswijzigingen snel en gecoördineerd kunnen worden doorgevoerd. In combinatie met een bedrijfscultuur die gericht is op voortdurende verbetering, kan het bedrijf zich snel aanpassen aan veranderende omstandigheden, zoals marktontwikkelingen, klantverwachtingen of wetgeving.

  1. Leiderschap en technologie

Het is belangrijk in welke technologieën organisaties investeren, maar hoe ze deze investeringen gebruiken om de organisatie te veranderen, is de sleutel tot succes. Digitale technologie op zich is niet genoeg; goed leiderschap is de hefboom die technologie transformeert tot echte transformatie.

Wacht niet op je concurrentie Hieronder vind je enkele bevindingen uit studies uitgevoerd door Deloitte, eFocus, Forrester en Gartner.

  • 10% van de organisaties heeft digitale transformatie op de bestuursagenda staan.  • 87% van de CEO's gelooft dat digitale transformatie cruciaal is.

  • 25% van de organisaties verliest marktpositie door "digitale incompetentie".

  • 40% van de organisaties overleeft de digitalisering niet.

Tegen 2020 zijn 26 miljard "dingen" digitaal verbonden en is 75% van de organisaties volledig digitaal.

Analisten verwachten dat de innovaties en verstoringen van de afgelopen 10 jaar slechts een voorbode zijn van wat ons te wachten staat in de komende periode. De tijd gaat snel en je concurrenten slapen nooit. Wacht niet en ga aan de slag, maar werk vanuit een structuur en visie.

Digitale Innovatie Beoordeling

Voor organisaties die willen doorgaan met digitalisering en digitale transformatie is het belangrijk om te weten wat hun uitgangspositie is. Deze uitgangspositie bepaalt welke stappen moeten worden genomen om de gewenste resultaten te behalen. Bovendien zal een roadmap noodzakelijk zijn om met de juiste focus en doelstellingen aan de slag te gaan.

Comments


bottom of page