top of page
Downloads

SOA-Maturity
Scan

Is your current IT landscape prepared for service-orientation and decoupling? Get insights with the SOA-Maturity scan.

Architecture Maturity Assessment

How ready is your current IT architecture for automation initiatives? Download the tool to perform a quick assessment.

A fruit market analogy for SOA

Let's look at Service Orientation using analogies of fruits. A fruit market story, to make the complex construct of SOA sweet and tasty.

CX_Assessment.png

CX assessment

Deze assessment is een handig en gratis hulpmiddel om de mate van klant focus van je bedrijf te analyseren en samen te vatten. Het geeft snel een overzicht van de maturiteit van je organisatie, op strategisch, tactisch en operationeel niveau. 

Vul de vragenlijst in en je ontvangt gratis een rapport over het potentieel van CX binnen jouw organisatie.

bottom of page