top of page
AirPlus International

Voor een leverancier van betalingsoplossingen voor zakelijke reizen, Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH BE Branch (voorheen AirPlus International SA/NV, en kortweg AirPlus International), hebben we een digitale oplossing ontworpen en geïmplementeerd. Deze oplossing is bedoeld om de autorisatie, vastlegging en validatie van kaarttoepassingen te stroomlijnen en een nieuw niveau van selfservice te bieden aan zakelijke klanten. 

AirPlus International

Voor een leverancier van betalingsoplossingen voor zakelijke reizen, Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH BE Branch (voorheen AirPlus International SA/NV, en kortweg AirPlus International), hebben we een digitale oplossing ontworpen en geïmplementeerd. Deze oplossing is bedoeld om de autorisatie, vastlegging en validatie van kaarttoepassingen te stroomlijnen en een nieuw niveau van selfservice te bieden aan zakelijke klanten. 

Uitdagingen

Bij gebrek aan een digitaal portaal om te communiceren met vertegenwoordigers van klanten en kaartaanvragers, lag er een zware administratieve last bij het personeel van AirPlus International. Het verwerken van formulieren, e-mails en bijlagen stonden de kerntaken van het team: due diligence en succesvolle levering van creditcards, in de weg.

  

Een moderne interface en een verkorting van de totale doorlooptijd voor kaartaanvragen zouden niet alleen airplus international, maar ook hun zakelijke klanten ten goede komen, waardoor het aanvraagproces in lijn zou komen met andere selfservicemogelijkheden die al waren uitgerold.

De oplossing

Het werd duidelijk dat betrokkenheid van klantvertegenwoordigers, kaart- aanvragers, identiteitsproviders van de overheid in combinatie met de toepassing substantiële procesautomatisering het grootste deel van de handmatige gegevensinvoer en validatiebehoeften weg kon nemen. 


Dit zou het team op een centrale plek voorzien van kaartaanvragen die geautoriseerd, volledig en compliant zijn om te verwerken inclusief alle bijlagen die nog handmatig moeten worden beoordeeld. 


Voor de due diligence en de scoring processtappen met elks een vereist escalatiepad hebben we een process engine met business rules logica gebouwd. De screening wordt on-the-fly toegepast in samenwerking met de wereldwijde informatieleveranciers van AirPlus, waardoor onmiddellijke kaartcreatie mogelijk is. 


Iedere afwijking van de nalevings-, scorings- of screeningsregels wordt zo vroeg mogelijk gedetecteerd en zaken worden behandeld volgens beleid en gefaciliteerd door het systeem. 


Ons team van analisten observeerde het proces end-to-end en zag het onderhouden van master data van klanten, zoals overeenkomsten en contacten, als basis om het kaartaanvraagsysteem te ontwerpen en om alle vereiste KYC-activiteiten mogelijk te maken. 


In onze inspanningen om de handelingen voor de aanvrager te minimaliseren, namen we twee nationale identiteitsproviders op om identiteitsclaims waar mogelijk vroeg in het proces te valideren. Formuliervelden en bijlagen worden dynamisch aangepast aan het geselerteerde product en de gegevens van de aanvrager. Bij het indienen wordt de aanvrager op de hoogte gehouden van eventuele procesupdates. 


De backoffice ontvangt nu alleen de aanvragen die klaar zijn om te verwerken en kan deze onmiddellijk verwerken, wat leidt tot minder stress voor het team en een enorme verbetering in doorlooptijd. 


Door Microsoft .NET en Angular te combineren, konden we een zeer dynamisch en veilig aanvraagproces bereiken dat toekomstbestendig is. 

De resultaten

We hebben een nieuwe en belangrijke mogelijkheid toegevoegd aan het selfserviceportfolio van AirPlus International, met een duidelijke impact op de interne bottom line werknemerstevredenheid en doorlooptijden. Due diligence-activiteiten kunnen sneller worden uitgevoerd en informatie is voor zover mogelijk automatisch gevalideerd door gezaghebbende bronnen.

WIL JE WETEN WAT WIJ VOOR
JOUW BEDRIJF  KUNNEN BETEKENEN?
WIL JE WETEN WAT WIJ VOOR JOUW BEDRIJF  KUNNEN BETEKENEN?
OF GRAAG NOG ANDERE 
KLANTCASES LEZEN?
bottom of page