top of page

Senior analyst

Rotterdam/Antwerpen

About the Role

Are you dedicated to push the boundaries of technological excellence? Do you have a passion for unravelling, developing and implementing complex software challenges (mainly low-code based)? DI Blue is looking for a (senior) software analyst to join our dynamic and innovative team!


As software analyst, you will act as the lynchpin between our development team and end users, translating complex technical details into comprehensive, actionable insights. You will work closely with both technical and non-technical stakeholders to gather, analyse and document software requirements. Your keen eye for detail and ability to see the bigger picture will be invaluable in guiding our projects from the beginning to successful delivery. You will also be responsible for rewriting code, providing updates to users and resolving issues and ambiguities between and within development teams.


Your daily responsibilities:


 • Organising project requirements into programming sequences by analysing end-user requirements (through workflow charts, diagrams, programming languages, etc.);

 • Solving complex problems related to business requirements and objectives and designing efficiënt IT-systems to meet them;

 • Analysing, designing and developing modifications and changes to all existing software systems/tools/applications to improve and endure performance;

 • Developing testprocedures, programming and documentation;

 • Installing new programs/tools/systems and training end users to use them effectively;

 • Matching systems integration with team needs;

 • Training and developing peer software analysts and other software professionals;

 • Confirming the operation of programs by running tests; changing program order and/or codes.

 • Researching, evaluating and recommending solutions and appropriate technology.


Naturally, you enjoy connecting with people. You have a passion for software development and you feel comfortable working in a dynamic, young organisation. You are sociable and above all, you dare to be your authentic self. The real you. With your own qualities and areas of improvement!


You also have:


 • A Bachelor's degree in Computer Science, Information Technology, Business Administration, Engineering or related;

 • Experience (minimum 5 years) as software analyst or similar;

 • Extensive experience with technical projects is a must;

 • Desired: knowledge of low-code, the cloud, databases and system security;

 • A strong analytical mindset and the ability to understand business needs;

 • Excellent communication - and problem solving skills.


What's in it for you?


 • An innovative and stimulating work environment where your contribution is valued and recognised.

 • A bonus scheme on top of a competitive salary.

 • Continuous learning and growth through hands-on experience.

 • An organisational culture that welcomes creative and innovative ideas.

 • Opportunities for training/courses during working hours.

 • Reimbursement for an ergonomically home office.

 • A laptop, phone and lease car (or mobility allowance).

 • Flexible working hours, remote or hybrid work options, and focus on work-life balance.

 • Time-for-time arrangement which allows you to compensate extra working hours when they matter to you.

 • A non-contributory pension scheme for your future.

 • Benefits such as office lunches, health focus, a close-knit team and quarterly team events, including sport activities, festivals, escape rooms, dinners and more!

Bij DI Blue zijn we toegewijd aan het verleggen van de grenzen van technologische excellentie. Ben jij getalenteerd en analytisch en heb jij een passie voor het ontrafelen, ontwikkelen en implementeren van complexe software uitdagingen (voornamelijk low-code gebaseerd)? Sluit je dan aan bij ons dynamische en innovatieve team als (senior) software analist!


Als software analist fungeer je als de spil tussen onze ontwikkelingsteams en de eindgebruikers, waarbij je ingewikkelde technische details vertaalt naar uitgebreide, bruikbare inzichten. Je zult nauw samenwerken met zowel technische als niet-technische belanghebbenden om softwarevereisten te verzamelen, analyseren en documenteren. Je scherpe oog voor detail en vermogen om het grotere plaatje te zien, zijn van onschatbare waarde bij het begeleiden van onze projecten vanaf de start tot succesvolle oplevering. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het herschrijven van code, aanleveren van updates aan gebruikers en het oplossen van problemen en onduidelijkheden tussen en binnen ontwikkelteams. 


Jouw dagelijkse verantwoordelijkheden:


 • Projecteisen ordenen in programmeervolgorde door eisen van eindgebruikers te analyseren (d.m.v. workflow charts, diagrammen, programmeertalen etc.);

 • Oplossen van complexe problemen met betrekking tot bedrijfsvereisten en –doelstellingen en het ontwerpen van efficiënte IT-systemen om hieraan te voldoen;

 • Analyseren, ontwerpen en ontwikkelen van aanpassingen en veranderingen aan alle bestaande softwaresystemen/tools/toepassingen om de prestaties te verbeteren en de levensduur te behouden;

 • Ontwikkelen van testprocedures, programmering en documentatie. Tevens analiseer en implementeer je deze;

 • Installeren van nieuwe programma's/tools/systemen en eindgebruikers trainen om deze effectief te kunnen gebruiken;

 • Integratie van systemen en teambehoeften op elkaar afstemmen;

 • Trainen en ontwikkelen van andere software analisten/software professionals;

 • Bevestigen van de werking van programma's door tests uit te voeren; wijzigen van programmavolgorde en/of codes.

 • Onderzoek, evaluatie en aanbevelen van oplossingen en geschikte technologie.


Natuurlijk leg je graag de verbinding tussen mensen en communiceer je effectief. Met jouw passie voor softwareontwikkeling voel jij je prettig in een jonge, veranderlijke omgeving. Je bent sociaal in de omgang en durft bovenal jezelf te zijn. De ware jij. Met je eigen sterke – en ontwikkelpunten.


Verder heb jij:


 • Een Bachelordiploma in informatica, informatietechnologie, bedrijfskunde, techniek of aanverwant;

 • Ervaring (minimaal 5 jaar) als software analist of soortgelijk;

 • Ruime ervaring met technische projecten is een must;

 • Het is een pré als je ook kennis hebt van low-code, de Cloud, databases en systeembeveiliging;

 • Een zeer analytische instelling en het vermogen om zakelijke behoeften te begrijpen;

 • Uitstekende communicatieve vaardigheden en een probleemoplossend vermogen.


What's in it for you?


 • Een innovatieve en stimulerende werkomgeving waarin jouw bijdrage wordt gewaardeerd en erkend.

 • Een bonusregeling. Boven op een goed vast salaris.

 • Altijd blijven groeien. Leren door te doen!

 • Een organisatie die open staat voor creatieve en innovatieve ideeën.

 • Mogelijkheden om opleidingen en cursussen te volgen onder werktijd. Wij stimuleren graag jouw ontwikkeling.

 • Vergoeding om je thuiswerkplek op een ergonomisch verantwoorde manier in te richten.

 • Laptop, telefoon en een mobiliteitsvergoeding of een leaseauto.

 • De mogelijkheid om parttime (32 of 36 uur) of fulltime (40 uur) te werken.

 • Flexibiliteit in werktijden, thuis of hybride werken, vanuit kantoor of de andere kant van de wereld. Progressie samen boeken is belangrijker, net als een goede balans tussen werk en privé.

 • Een tijd-voor-tijdregeling. Gebruik de tijd die je op het ene moment meer maakt op momenten die er voor jou toe doen.

 • Een premievrije pensioenregeling waarbij je geen eigen bijdrage betaalt. Voor later.

 • Broodjes op kantoor, aandacht voor gezondheid, een hecht team en ieder kwartaal een leuk teamuitje. Denk daarbij aan festivals, sportdagen, escape-rooms en etentjes!

 
About us

 

DI Blue specialises in designing customer experiences, organising customer journeys, and building exceptional customer interactions. We focus on intelligent automation, User eXperience Assessment in Design (UXAD), core-tech/legacy transformation, IT strategy and architecture, and design and construction of digital platforms and ecosystems. We use new IT (such as low-code / LCAP, RPA, cognitive computing, AI and other cutting-edge technologies) to transform 'high-tech' innovations into practical 'real-world' solutions.

Our team

 

We are engineers, strategists, developers, and architects - and we’re all innovators with an unconditional love for technology. What sets us apart from the crowd is our hands-on mentality, while at the same time being business-driven, strategy-savvy and with deep practical experience.

 

We work for many types of clients - in very different sectors, both for local organisations and global brands. Because of our no-nonsense culture and practical attitude, we believe in the modern workplace, collaboration concepts and strongly support the power of the individual - reinforced by the team. Join us from our offices in Rotterdam or Antwerp (Brasschaat), your home office, your mobile office on four wheels, or from anywhere else in the world. We welcome you as a new Blue member!

Sounds good?
Sollicitatieprocess_transparent_EN_edited.png
bottom of page