top of page

Stop de IT pijn

Het potentieel van informatietechnologie wordt niet door iedereen volledig benut - heel vaak staat het nog steeds bovenaan de prioriteitenlijst van het management.

Bedrijven worstelen veelal om voordelen te behalen met hun IT-investeringen. Afgezien van het feit dat bedrijven bedrijfstechnologie zouden kunnen inzetten om hun bedrijf te innoveren, lijkt zelfs "commodity IT" erg moeilijk te beheren en plukt men er de voordelen vaak niet volledig van.

Maar waarom is IT zo'n uitdaging? Er zijn drie belangrijke knelpunten:

  • Niet-afgestemde doelen tussen bedrijf en IT. Bedrijven raken vaak volledig verloren in het onderling afstemmen en door vertalen van holistische strategische objectieven.

  • Vastzitten aan verouderde systemen (technologie, organisatie en processen) - hardnekkige obstakels binnen bedrijven die veel beperkingen opleggen aan transformatie-initiatieven.

  • Gebrek aan technologisch inzicht op het leiderschapsniveau – veel organisaties hebben nog steeds niet de nodige technologische vaardigheden en bijbehorende transformatie- en innovatievaardigheden aan boord (op leiderschapsniveau) om technologische verandering effectief te begeleiden en multi-vendor / multi-technologie digitale samenwerkingsverbanden te besturen.

Hoe los je dat op?

Bij Digital Innovation Blue zijn we er sterk van overtuigd dat IT begrijpelijker kan worden en eenvoudiger kan worden gemaakt door een aantal zaken:

  • Gebruik een architectuur-gedreven aanpak om holistische digitale ecosystemen te ontwerpen die de onderneming omarmen en gebaseerd zijn op duidelijke principes en richtlijnen.

  • Gebruik passende patronen tijdens het ontwerpen van de technologie die integratie, duurzaamheid en transparantie in de hele onderneming stimuleren - pas vooral het principe van "separation of concerns" toe om de typische "IT-spaghetti" te vermijden.

  • Bouw eerst de fundamenten en kernbouwstenen, zoals API-beheer, middleware, robuuste ERP- en transactiemotoren, implementatie van op cloud gebaseerde, open technologieën wanneer mogelijk en relevant, en begin dan te innoveren met en het verkennen van disruptieve technologieën.

  • Betrek en geef mandaat aan bedrijfstechnologieprofessionals ("nerds in pak") die verandering kunnen stimuleren en technologische kansen duidelijk kunnen maken door digitale mogelijkheden te verbinden met concrete, impactvolle zakelijke kansen.


We proberen bovenstaande aanpak in al ons werk te gebruiken. Als gevolg daarvan leveren we niet alleen "tools", maar platformen en technologische landschappen die wendbaarheid, efficiëntie, snelheid en slimme bedrijven mogelijk maken die verandering en innovatie omarmen.

Comments


bottom of page