top of page

Adidas

Adidas

Voor Adidas Group hebben we twee end-to-end Robotic Process Automation (RPA) oplossingen gecreëerd op UiPath als onderdeel van een pilotprogramma. Dit werd geïnitieerd door de financiële organisatie van de Adidas Group.

For Adidas Group we created two end-to-end Robotic Process Automation (RPA) solutions on UiPath as part of a pilot program initiated by the Adidas Group finance organization.

Uitdagingen 


De Adidas Group is een van 's werelds grootste en bekendste sportkledingretailers. Het spreekt voor zich dat het beheren van de back-office voor zo'n enorme organisatie een flinke klus is. Alle ondersteunende afdelingen, met name de finance afdeling, moeten continu streven naar snelheid en kwaliteit met betrekking tot de enorme hoeveelheid informatie die ze elke dag verwerken. 


De financiële organisatie van de Adidas Group werd geconfronteerd met verschillende uitdagingen waarop gereageerd moest worden: 

  • foutgevoelige en tijdrovende replicatie van gegevens tussen formaten en systemen verwijderen; 

  • tijdrovende transactionele stappen verwijderen, zoals massale downloads en uploads;

  • het aantal onnodige varianten van een proces verminderen, maar de overgebleven processen verbeteren.  


De Adidas Group benaderde ons om de Robotic Process Automation-oplossing UiPath uit te proberen op een voorgeselecteerd aantal casussen. 

Challenges


Adidas Group is one of the world’s largest and most famous sportswear retailers. It goes without saying that managing the back-office for such an enormous organization is quite the undertaking. All support functions, the finance organization in particular, need to continuously strive for speed and quality in the vast amounts of information they process each day. 


The Adidas Group finance organization faced multiple concerns it needed to respond to:

  • remove error-prone and tedious replication of data between formats and systems;

  • remove time-consuming transactional steps such as mass-downloads and uploads;

  • reduce the amount of unnecessary variants to a process but enforce the remaining ones. 


Adidas Group reached out to us to pilot the Robotic Process Automation solution UiPath on a selection of cases. 

The selfthink solution


Digital Innovation provides UiPath development services as part of its broader selfthink offering, which covers Robotic Process Automation (RPA), Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML). We delivered an end-to-end automation on UiPath for two cases, one in the area of accounting and one in the area of controlling.


Because of our great developer experience and the multi-disciplinary team setup, each bot has been delivered within three weeks. UiPath: Powerful and self-explanatory


The cases showed the extensive capabilities of market leading software UiPath. Without any doubt the most prominent advantage is its user-friendly development environment UiPath Studio, which excels in its clarity and documentation capabilities to such extent that its flows are a great starting point for discussion between the development team and business users. Contrary to other RPA solutions, one is not afraid to look back at a process flow created earlier to establish what it exactly does. For enterprise-level use it is a great RPA solution.Showcasing stronghol


Digital Innovation's architectural backbone stronghold enforces principles on everything we develop. These are the two main architectural concerns we had to actively manage during this project:

  • compatibility: the allocation of concerns to software types (e.g. business rules by the business engine, UI manipulation by the RPA tooling);

  • scalability: designing the processes in such a way the solution could be deployed on multiple bots, enabling parallel processing and huge speed gains.

De selfthink-oplossing  


Digital Innovation biedt UiPath-ontwikkelingsdiensten aan als onderdeel van het bredere selfthink-aanbod, dat Robotic Process Automation (RPA), Artificial Intelligence (AI) en Machine Learning (ML) omvat. We leverden twee end-to-end automatiseringen via UiPath op, één op het gebied van boekhouding en één op het gebied van controlling. 


Dankzij onze zeer ervaren ontwikkelaars en het multidisciplinaire team werden alle bots binnen drie weken opgeleverd. UiPath: Krachtig en vanzelfsprekend


De cases toonden de uitgebreide mogelijkheden van de toonaangevende software UiPath. Het grootste voordeel is zonder twijfel de gebruiksvriendelijke ontwikkelomgeving UiPath Studio, die uitblinkt in duidelijkheid en documentatiemogelijkheden, zodanig dat de procesflows een geweldig startpunt zijn voor discussie tussen het ontwikkelteam en de zakelijke gebruikers. In tegenstelling tot andere RPA-oplossingen, hoeft men niet bang te zijn om terug te kijken naar een eerder gecreëerde processtroom om vast te stellen wat deze precies doet. Voor zakelijk gebruik op bedrijfsniveau is het een geweldige RPA-oplossing. Sterke showcase


Binnen Digital Innovation worden architecturale principes nauwkeurig gehandhaafd voor alles wat we ontwikkelen. Dit zijn de twee belangrijkste architecturale aandachtspunten die we tijdens dit project actief moesten beheren: 

  • compatibiliteit: de toewijzing van individuele aspecten aan softwaretypen (bijv. bedrijfsregels worden uitgevoerd door de bedrijfsmotor, UI-manipulatie door de RPA-tooling);

  • schaalbaarheid: het ontwerpen van processen op een manier waardoor de oplossing op meerdere bots kan worden geïmplementeerd, waardoor parallelle en snellere verwerking mogelijk wordt. 

Results, return on investment and future plans


These implemented processes formed part of a pilot program initiated by the Adidas Group finance organization. If implemented on a parallel infrastructure, Robotic Process Automation has huge time and quality gains. When rolling out an RPA solution, you need to consider how you will integrate it into the business process as a whole. To this end, a link needs to be made with orchestration software to handle data quality and business complexity. Digital Innovation also provides these services as part of its powerflow offering, which was specifically set up for Adidas.

Resultaten, rendement op investering en toekomstplannen


De geïmplementeerde processen maakten deel uit van een pilotprogramma geïnitieerd door de financiële organisatie van de Adidas Group. Indien geïmplementeerd op een parallelle infrastructuur, levert Robotic Process Automation enorme tijds- en kwaliteitswinst op. Bij het uitrollen van een RPA-oplossing moet overwogen worden hoe deze te integreren in het gehele bedrijfsproces. Hiervoor moet een koppeling worden gemaakt met orkestratiesoftware om gegevenskwaliteit en complexiteit te beheren. Digital Innovation biedt deze diensten ook aan als onderdeel van het powerflow-aanbod, dat specifiek voor Adidas is opgezet.

bottom of page